externa styr uppdrag II

Som extern styrelseledamot arbetar jag aktivt med att delge kompetens,
förvalta ägarnas instruktioner och bidra till en god lönsamhetsutveckling.
Som extern styrelseordförande leder jag styrelsearbetet aktivt och är det
naturliga bollplanket för VD.

Jag är certifierad av Styrelseakademin.