företagsutveckling

Att både äga och driva ett företag utan fungerande styrelse att ta stöd i, kan vara den faktor som hindrar ditt företag från tillväxt. Är ditt företag redo för tillväxt, ett generationsskifte eller ny ägarstruktur är det en god idé att strukturera upp besluts- och affärsprocessen och skapa en fungerande styrelse. Jag kan då som en utomstående resurs vara ett bra val för att komma igång med ett strukturerat styrelsearbete. Med lång erfarenhet på ledande befattningar i välstrukturerade koncerner hjälper jag er med för er lämpliga besluts- och affärsprocesser.

- God struktur i besluts- och affärsprocessen är en förutsättning för ett framgångsrikt växande företag.

På konsultbasis kan jag gå in i rollen som adjungerad.

Som privatperson kan jag också gå in som extern styrelseledamot.