Mentorskap

mentorskap

Idag arbetar många med mycket hög arbetsbelastning. Som ledare ställer detta allt högre krav på kompetens, erfarenhet och lyhördhet. Stora pensionsavgångar innebär att många tjänster skall ersättas och efterfrågan är större än tillgången på personer med hög kompetents, goda ledaregenskaper och lång erfarenhet.

Detta innebär att många tjänster kommer att besättas av individer med:

    • god potential men liten erfarenhet
    • god ledarerfarenhet men liten branschkunskap
    • goda branschkunskaper men liten ledarerfarenhet 

Med lång erfarenhet av ledande befattningar och med en tydlig bas av ärlighet, tillit och respekt arbetar jag med mentorskap för att stödja och utveckla ledarskapet och tillföra kunskap.