Interimt

Med stor lyhördhet och respekt sätter jag mig in i verksamheten, för att leda denna under en period.